Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

RegulaminRegulamin sklepu internetowego epryzmat.com

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.epryzmat.com

Operatorem sklepu internetowego epryzmat.com jest firma EBIS, ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP 5991058077, Regon 080008054 zwany dalej zamiennie „Sprzedającym”. Kontakt z Sprzedającym można uzyskać w godzinach pracy firmy pod numerami telefonów: +48 663 510 350 oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@epryzmat.com lub korespondencyjnie na adres: EBIS, ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

§ 1 Definicje.
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Kupujący (Klient) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
8. Sklep Internetowy epryzmat.com (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.epryzmat.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Sprzedający i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.epryzmat.com.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne.
1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
2. Sklep internetowy epryzmat.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia.
4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie zaakceptowania zamówienia przez Sprzedawcę.
6. Ceny sprzedaży podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podanymi w złotych polskich, wskazane mogą być również ceny netto w złotych polskich, nie zawierające podatku VAT.
7. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu zamawianych produktów do Kupującego. Koszty transportu każdorazowo ponosi kupujący, chyba że oferta stanowi inaczej.
8. Dla Stron wiążące są informacje zawarte w formularzu zamówienia na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
9. Sprzedawca zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania produktów oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ceny produktów, które w chwili zamówienia nie są dostępne mogą ulec zmianie.
10. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
11. Wszystkie użyte w Sklepie epryzmat.com nazwy i znaki własne producentów - logotypy i zdjęcia produktów, są zastrzeżone i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji produktu i informacji o towarze.

§ 3 Składanie zamówień.
1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową Sklepu, drogą mailową lub telefonicznie.
2. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, obsługa składanych zamówień odbywa się niezwłocznie po ich otrzymaniu, wyłącznie w godzinach pracy firmy, w związku z tym zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane od następnego dnia roboczego.
3. Aby zakupić produkty w Sklepie należy się zarejestrować a następnie zalogować. Rejestracja pozwala Klientowi na dostęp do podglądu statusu zamówienia, historii zamówień, itp.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz wybierze preferowany sposób płatności.
5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on poprzez przesłanie wiadomości e-mail automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia na dane podane w formularzu zamówienia.
Otrzymanie potwierdzenia jest gwarancją, że wysłane zamówienie dotarło do Sklepu i zostało przyjęte.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia zależy od wybranej opcji dostawy oraz zapłaty i pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do Sklepu przez dostawcę. Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji można uzyskać u Sprzedawcy.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych złożone zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji.
9. W przypadku wyboru zapłaty za zamówienie przelewem na rachunek bankowy Sklepu brak wpływu takiej płatności w ciągu 3 roboczych dni spowoduje anulowanie zamówienie.
10. Sprzedający ma również prawo odstąpić od realizacji zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty albo gdy nie są przestrzegane postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. Po prawidłowym zaakceptowaniu złożonego zamówienia aby wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z naszym sklepem. Po przekazaniu przesyłki do wysyłki modyfikacja zamówienia nie będzie możliwa.
12. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: paragony, faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.
Login Kupujący to podany przez niego adres e-mail.
Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego.
Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

§ 4 Koszty i termin wysyłki.
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich podanych na witrynie Sklepu a wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach tych firm. W istnieje możliwość odbioru towarów w siedzibie Sklepu lub dostawa transportem własnym Sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu podanych na witrynie Sklepu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności i wartości zamówienia. Kupujący może się zapoznać z cennikiem dostawy w każdej chwili klikając w zakładkę Koszty dostawy.
9. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Obecność produktu na stronie internetowej nie zawsze jest jednoznaczna z posiadaniem danego towaru w magazynie lub siedzibie sprzedawcy, w takim przypadku okres dostawy może się wydłużyć o czas oczekiwania na dostawę od producenta i może wynieść do 14 dni roboczych.
10. W przypadku niedostępności zamówionego towaru lub jego części, Klient jest informowany drogą mailową lub telefonicznie przez Sklep o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji: wydłużenie czasu oczekiwania, realizacja dostępnej części zamówienia czy też anulowanie całości zamówienia.

§ 5 Płatności.
1. Ceny produktów widniejące na stronie Sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura, do wystawienia której konieczne jest podanie wszelkich niezbędnych danych.
2. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, które to określone są w zakładce Formy płatności, na stronie Sklepu można dokonać płatności w formie zapłaty:
- gotówką przy odbiorze osobistym w puncie odbioru,
- gotówką za pobraniem przy odbiorze zamawianych produktów od dostawcy (maksymalnie do kwoty 1 000,00 zł brutto),
- przelewem przedpłaconym na rachunek bankowy Sklepu przed realizacją zamówienia,
- przelewem online /kartą płatniczą/BLIK za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Paynow.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie lub modyfikację wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru.
1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.
3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane Kupujący powinien nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy poprzez wysyłanie e-maila na adres: sklep@epryzmat.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 663 510 350 w godzinach pracy firmy.
4. Brak stwierdzenia nieprawidłowości przez Kupującego w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze.
5. Reklamacje niekompletnych przesyłek oraz reklamacje uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru powstałych w trakcie doręczenia nie będą rozpatrywane bez spisanego protokołu reklamacyjnego.
6. Warunkiem wydania towaru Kupującemu jest konieczność uiszczenia zapłaty za towar i przesyłkę w określony sposób.

§ 6 Odstąpienie od umowy.
1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Sklepu. Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru ponosi Kupujący. Zwroty wysłane do sklepu za pobraniem nie będą przyjmowane.
6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
7. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona i przesłana do Kupującego faktura korygująca. Kupujący powinien potwierdzić odbiór faktury korygującej. Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane w oświadczeniu przez Kupującego konto.

§ 7 Procedura reklamacji.
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura).
2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Część produktów posiadających takie gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe. Dokładne adresy punktów serwisowych oraz proces zgłaszania reklamacji mogą znajdować się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów produktów.
3. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. W tym przypadku reklamowany produkt powinien być dostarczony do siedziby Sprzedającego wraz z dokładnym opisem usterki oraz, jeśli to tylko możliwe, wydrukiem próbnym. Wadliwy produkt należy bezpiecznie zapakować, najlepiej w oryginalne opakowanie. Ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Do przesyłki należy dołączyć kopię otrzymanego dokumentu zakupu (paragon bądź fakturę). Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt reklamującego.
Sklep nie przyjmujemy przesyłek z płatnością przy odbiorze.
4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem usterki. W przypadku, gdy weryfikacja wady wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
5. Realizacja uzasadnionej reklamacji - wysłanie Kupującemu nowego towaru lub usunięcie usterki odbywa się na koszt Sklepu.
6. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać towar na adres Sklepu (podstawa prawna - ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 , poz. 271 ze zmianami).
7. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
8. Sklep dokłada wszelkich starań aby zdjęcia, opisy i dane techniczne produktów dostępnych w sklepie były zgodne z rzeczywistością. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§ 8 Ochrona danych osobowych.
1. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących w związku z zakupami jest Sprzedający.
3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, obsługę płatności oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego, który może zawierać niezapowiedziane informacje zarówno bezpośrednio dotyczące działalności naszego Sklepu takie jak: promocje, nowości i zmiany w ofercie, itp., jak i te z nim nie związane, np. życzenia a także treści przygotowane przez naszych partnerów biznesowych.
Pragniemy poinformować, iż dokładamy wszelkich starań, aby biuletyn nie był dla naszych Klientów uciążliwy, ograniczamy jego objętość i wysyłamy go tylko gdy to konieczne. Każda taka przesyłka zawiera także specjalny link, umożliwiający rezygnację z dalszego ich otrzymywania bez potrzeby likwidacji zarejestrowanego w sklepie konta.
5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997).

§ 9 Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
5. Informacje dotyczące produktów pochodzą ze stron producentów oraz ich dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy więc nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Sprzedającego. Zastrzegamy sobie również prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy Sklepu.
 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ